SB Online
Promjena teme
Prijava
Pretraži SB Online

Strateška izlaganja o izmjenama studija i Prostornog plana Brodsko-posavske županije

PRIJE 5 MJESECI
TEKST: D. Krstanović
FOTO: BPZ

Prijavite se da možete ocijeniti galeriju. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

PRIJE 5 MJESECI
TEKST: D. Krstanović
FOTO: BPZ

Održano je javno izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije i Strateškoj studiji o utjecaju 6. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije na okoliš.

Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika nositelja izrade prostornog plana, dr. sc. Miroslava Jarića, dipl.ing., privremenog pročelnika Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, prostorni plan su predstavili predstavnici stručnog izrađivača prostornog plana, Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije – Matej Badrov, mag.ing.aedif., ravnatelj i Blaženka Veselinović, dipl.ing.arh., stručna voditeljica izrade plana. Stratešku studiju o utjecaju prostornog plana na okoliš prezentirali su predstavnici stručnog izrađivača, tvrtka Ekoinvest d.o.o. iz Zagreba, direktorica Bojana Nardi, prof. i Danijela Đaković, mag.ing.silv.

Prostorni plan Brodsko-posavske županije mijenja se i usklađuje u dijelu elektroenergetike, a posebice korištenja obnovljivih izvora energije, a sve u skladu sa nacionalnom strategijom energetskog razvoja do 2030. godine s ciljem jačanja sigurnosti opskrbe energijom, postupnim smanjenjem gubitaka energije i povećavanjem energetske učinkovitosti te smanjivanjem ovisnosti o fosilnim gorivima, povećanjem domaće proizvodnje i korištenje obnovljivih izvora energije.

Javna rasprava o Prijedlogu 6. izmjena i dopuna prostornog plana Brodsko-posavske županije i Strateške studije utjecaja plana na okoliš traje do 19. listopada 2023. godine te sve prijedloge, primjedbe i mišljenja mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili u pisanom obliku nositelju izrade na adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod, odnosno elektronski na email: ljcuric@bpz.hr (uz naznaku: „Javna rasprava- Prijedlog 6. IiD PP BPŽ i Strateška studija“), zaključno sa posljednjim danom javne rasprave.

Prijedlog 6.IID PP BPŽ i Strateška studija dostupni su na poveznici.

https://bpzzpu.hr/Ocijenite galeriju

Prijavite se da možete ocijeniti ovu galeriju. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovu galeriju. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.