SB Online
Promjena teme
Prijava
Pretraži SB Online

Grad Slavonski Brod ne utječe na visinu plaćanja pričuve

SB Online | Grad Slavonski Brod ne utječe na visinu plaćanja pričuve SB Online | Grad Slavonski Brod ne utječe na visinu plaćanja pričuve
Prilagodba teksta ▼
KONTRAST
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED

Grad Slavonski Brod obavještava suvlasnike u višestambenim zgradama kako nije nikakvom odlukom ili zaključkom utjecao, a niti može utjecati, na visinu plaćanja pričuve. Naime, Đuro Đaković Stan d.o.o. uz račune za plaćanje pričuve za nekretnine, dostavio je dopis u kojemu obavještavaju suvlasnike nekretnina o usklađivanju visine pričuve, a što predstavlja povećanje pričuve. Kao razlog promjene visine pričuve navode usklađivanje sa zakonskim odredbama te Zaključak Grada Slavonskog Broda (od 6. listopada 2021. godine) kao i dopis Brod-plina d.o.o. od 3. veljače 2022. godine.

 S obzirom da Đuro Đaković Stan d.o.o. u svom dopisu spominje zaključak Grada Slavonskog Broda, ovim putem obavještavamo javnost kako se u spomenutom zaključku, a koji je dostupan u privitku na dnu ovog teksta, Grad Slavonski Brod, za nekretnine gdje vlasnici nisu osigurali upravljanje nekretninom u zakonskom roku, postavlja prinudnog upravitelja, odnosno Brod-plin d.o.o. Prinudni upravitelj, istaknimo, postavljen je radi obavljanja poslova upravljanja nekretninom, ali s ciljem da suvlasnici što prije izaberu upravitelja zgrade što su neki već u međuvremenu i učinili. U navedenom zaključku, dakle, nigdje se ne spominje visina pričuve.

Nadalje, u svom dopisu Đuro Đaković Stan d.o.o. navodi dopis od 3. veljače 2022. godine koji je suvlasnicima nekretnina dostavio Brod-plin d.o.o. kao prinudni upravitelj, a ne Grad Slavonski Brod.

Iz svega prethodno navedenog još jednom ističemo kako Grad Slavonski Brod nije nikakvom odlukom utjecao na povećanje visine pričuve, niti ima ovlaštenja za isto, jer visinu sredstava zajedničke pričuve u pravilu utvrđuju suvlasnici nekretnine.

Zaključak Grada Slavonskog Broda_6. listopada 2021.

Izvor:www.slavonski-brod.hr


Ocijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Vezane teme: