SB Online
Promjena teme
Prijava
Pretraži SB Online

AP superheroj

SB Online | AP superheroj SB Online | AP superheroj

PRIJE 1 GODINU
TEKST: Vanja Krnić

Prilagodba teksta ▼
KONTRAST
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED

Osobe s invaliditetom daju ogroman doprinos europskom društvu, ali se često suočavaju s preprekama koje ih sprečavaju da sudjeluju u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.Ostvarivanje temeljnih vrijednosti EU dostojanstva, autonomije, jednakosti i uključivanja znači uklanjanje prepreka koje ometaju puno i učinkovito sudjelovanje 80 milijuna osoba s invaliditetom koje žive u EU, ili nas preko 500 tisuća u RH.

Povelja EU-a o temeljnim pravima zabranjuje diskriminaciju na temelju invaliditeta i priznaje pravo osoba s invaliditetom na dobrobit od mjera kojima se osigurava njihova neovisnost, društvena i profesionalna integracija i sudjelovanje u životu zajednice.Prava osoba s invaliditetom u EU također su zaštićenaKonvencijomUN-a o pravima osoba s invaliditetom(CRPD).EU je 2010. prihvatio CRPD, prvi put je EU sama prihvatila međunarodni ugovor o ljudskim pravima.

Biti OSI

Dobro došli u Somaliju

O lijepa, o draga, o slatka slobodo,

dar u kom sva blaga višnji nam bog je dô,

uzroče istini od naše sve slave,

uresu jedini od ove Dubrave,

sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi

ne mogu bit plata tvôj čistoj ljepoti!

Kad budemo slobodni bit ćemo Švicarska rekli su nam i povjerovali. A ono mauna i od drage i od slatke slobode. . Nepobitna činjenica da nam je država najljepša, ali fizički je manekenka. Ispod fasade je kao ona mala Cesarićeva voćka poslije kiše. u zadnjoj kitici, ali s totalnom pomrčinom Sunca ."Al nek se sunce malko skrije,

Nestane sve te čarolije.

Ona je opet kao prvo,

Obično, jadno, malo drvo."

Slušajući ove kvazimudane i drndaroše tipa AP mi rastemo, mi rastemo, .Stalno rastemo kao da smo na Afričkoj šljivi ili Viagri. Ne nama ne pada, tako nam kažu.Onda prošetaš do kontejnera za smeće i vidiš ljude kako kopaju po istom. Pišeš li o pravednom društvu, zdravstvu šuti ne valja tko će te liječiti?, pišeš li o antifašizmu s pozitivnim stavom, odmah si komunjara, pišeš li o ženama da moraju bit ravnopravne, odmah si zatucani feminista, pišeš li da nema škole Milan Amruš, nisi ništa. Školu su zaboravili, pišeš li da si za učinkovito pravosuđe i državu. Postaješ 97.99% Soroševac, a čovjek je istine radi financirao Orbana Super je što pišeš, ali brate nemoj tako. Budi dopadan, budi uklopljen. Pa moj mozak izrauban moždanim udarima i pogrešnim liječenjem(SB bolnice) ni Musk s čipovima ne može uklopiti, a ni šutjeti. Niti želim išta više od slobode i da budemo što jesmo Švicarska.

Dilj su Alpe zano sam. Prekrasno je vit slobodna osoba s invaliditetom u ZOO VRTU zvanom Hrvatska.. Tu se propituje tko si što si, odaklen si, misliš li ili neispravno., ako ne. Imaš kantu za smeće , ali sadržaj u njoj raste i raste, kao da je i on na viagri. Super je tu uz viagra rast cijene odu gore bar 20%, a anflitanorni vođa poveća kao na viagri svima sve za 5%. Naravno narodnim parama. Eto ja sam Vam dao. Nama uvijek daju, a sebi? Kakva god bila ovo je naša jedina država druge nemamo.

Od nas se očekuje da šutimo i budemo sretni na svaku mrvicu koju nam bace. Kako idemo van, kako živimo , koga briga? AP je pun empatije i on rješava sve. U biti on je naš fiktivni heroj, kad zagusti evo ga.

E da osobe s invaliditetom s 260 ak Eura levitiraju po rubu i ne mogu ni tu ni tamo. Naravno trebamo bit sretni ima i onih u gorem položaju. Jedn stvar čekamo koju ima normalan svijet, a mi nenormalni čekamo

Inkluzivni dodatak

Spominje se lege artis duže od papirnato plišane rode koja je zapela kod Joze krpara.

Još 2019 su govorili, pa se prisjetimo:

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade RH.
Poštovana ministrice, u cilju poboljšanje kvalitete života djece sa teškoćama u razvoju, bilo je govora i planova o donošenju Zakona o inkluzivnom dodatku.
Navedenim zakonom prijedlogom trebala bi ste u jednom pravcu i osigurati potrebna potpora osobama sa invaliditetom i teškoćama u razvoju.
Zakon o inkluzivnom dodatku već se nekoliko godina najavljuje kao jedan veliki zaokret u politici za osobe sa invaliditetom i osobe sa invaliditetom očekuju taj zakon i tijekom 2017. g. na sastancima sa predstavnicima ministarstva, govorilo se o tome i o potrebi važnosti Zakona o inkluzivnom dodatku kao jedinog zakona koji bi regulirao prava osoba sa invaliditetom na naknadu koja bi im omogućila dostojanstven život i ravnopravnost u društvu.
S obzirom da do danas nije donesen navedeni zakon i da u ovom trenutku nemamo nikakva saznanja o cjelokupnom procesu izrade planiranog zakona, a koji bi zakon trebao stupiti na snagu 2014. g., tražimo od vas da nas informirate o aktivnostima ministarstva vezano za donošenje navedenog zakona i kao u planiranim rokovima kad će bit donesen zakon i primjena zakona, hvala lijepa.

„Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Odgovor poštovane ministriceMurganić, izvolite.

Murganić, Nada (HDZ)

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade, kolegice i kolege ministri, poštovane zastupnice i zastupnici, sve vas pozdravljam.
Zahvaljujem zastupnici Lekaj Prljaskaj na ovom pitanju iz razloga što sigurno i zastupnicu zanima odgovor na ovo pitanje kao i brojne osobe sa invaliditetom koji su zainteresirani za uvođenje inkluzivnog dodatka, značajnog dodatka kao jedna financijska potpora osobama sa invaliditetom zbog povećanih svakodnevnih životnih potreba koje oni imaju, troškova koje oni imaju a nastaju sa osnova nemogućnosti uključivanja zbog njihovog invaliditeta i uključivanje u svakodnevnu životnu zajednicu, ova Vlada je prepoznala kao jedan od osnovnih prioriteta stoga smo donijeli i nacionalnu Strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom za razdoblje 2017.—2020., gdje je doneseno niz mjera, velika većina tih mjera je i ostvarena a i financijski je ta strategija predviđena u 721 milijun kuna gdje značajnim sredstvima sudjeluju jedinice lokalne i područne samouprave.
Mi smo također svjesni da se puno raspravlja i ova Vlada i ovaj saziv raspravlja o modelima inkluzivnog dodatka s obzirom da smo su svakodnevnim, gotovo mogu reći svakodnevnim kontaktima sa predstavnicima osoba sa invaliditetom, udrugama, pravobraniteljstvom ali i sa predstavnicima Zavoda za vještačenje, tražimo modele koji će omogućiti jednu pravednu naknadu.
Osobe sa invaliditetom su u najvećem, možemo reći od sve populacije, u riziku od siromaštva, ova Vlada je zbog toga odlučila se i za povećanje naknade kao što je doplatak za njegu i osobna invalidnina, to su naknade .../Govornik se ne razumije./... invaliditeta, 1.4. su povećane za 20%.
Također smo proširili i prava status roditelja njegovatelja i poslije smrti djeteta, proširili smo i prava status njegovatelja na supružnike i vanbračne i izvanbračne partnere kao i proširili smo i značajno asistencijske usluge od 2006. g. kada smo imali asistenata 5, sada ih imamo 1550, pardon, osoba koje imaju asistencijske usluge kao i druge brojne sadržaje.
Širimo usluge u zajednici kroz različite udruge, kroz različite ustanove i institucije, zašto to naglašavam, naglašavam iz jednog razloga, što materijalna prava, materijalna naknada neće ispuniti svoju funkciju ako neće te usluge imati tko pružati stoga smo se opredijelili i za materijalne pomoći našim osobama sa invaliditetom, sa širenjem usluga kako bi mogli i onda imati potpore u zajednici i stoga smo zaista u ovom razdoblju dvije godine učinili na potpori osobno sa invaliditetima gdje je toga dosta, međutim, inkluzivni zadatak je zajedno sa jednom radnom skupinom u kojem su svi ovi već spomenuti faktori uključeni u izradi nacrta prijedloga Zakona, 2019.-ta je pred nama na tom području zaista opredijeljeni smo za jedan intenzivan rad i u fazi donošenja početkom sljedeće godine.“

Da skratim podužu kolumnu najbolje je vidjeti gdje smo u odnosu na druge države. Napredujemo, ali puno nam farbaju jaja, a očigledno to im i dozvolimo.

Gdje smo?

Na ovu temu, britanski časopis 'The Guardian' objavio je izvješće u kojem se objašnjava koje vlade najviše podržavaju osobe s invaliditetom, posebno s naglaskom na financijski aspekt. Važno je napomenuti da su vjerojatno trenutno navedeni iznosi puno veći zbog datuma objave izvješća

Estonija

Estonci stariji od 18 godina, s invaliditetom ili dugotrajnom bolešću, imaju pravo na tzv. 'Beneficije nesposobnosti', s iznosima od 17 do 54 eura mjesečno, ovisno o težini invaliditeta ili bolesti.Ovaj proračun trebao bi pokriti sve vrste medicinskih troškova, prijevoza i drugih troškova koji nisu uključeni u osiguranje. Međutim, kaže se da bi do siječnja 2016. vlada mogla reformirati sustav i smanjiti broj ljudi kvalificiranih za primanje tih naknada.

Francuska

Francuska vlada izračunava invalidnine prema prosječnoj plaći osobe u razdoblju od deset godina.Ako je dotična osoba u stanju raditi, proračun se određuje na 30% prosječne plaće tijekom desetljeća u rasponu od 282 € do 951 € mjesečno.
Za one koji ne mogu zadržati posao, koristi se viša stopa od 50%, do iznosa od 1,585 € mjesečno.Osobe kojima je potrebna skrb primaju istu ljestvicu naknade kao i druga skupina, ali također dobivaju 1,104 € mjesečno za plaćanje dodatne pomoći.

Osim toga, odrasli s invaliditetom koji nikada nisu radili mogu tražiti mjesečnu naknadu u iznosu od 403 eura (za jednu osobu) i 666 eura (za par), ako nemaju prihod veći od 800 eura mjesečno. (za jednu osobu) i 1.600 € (za parove).Ako je osoba s invaliditetom radila manje od jedne godine i ima minimalna sredstva, može također tražiti naknade, kao i stanovanje.

Naknade za osobe s invaliditetom dostupne su i roditeljima koji se brinu o djetetu s teškoćama u razvoju, mlađem od 20 godina koji žive kod kuće.Taj novac treba pokriti obrazovanje i dodatnu pomoć njegovatelja.

Njemačka

Osobe s invaliditetom, koje ne mogu raditi više od tri sata dnevno, imaju pravo na invalidsku mirovinu dokle god su doprinosile sustavu socijalne sigurnosti najmanje pet godina.Osobe koje ne mogu raditi više od šest sati dnevno imaju pravo na ograničenu mirovinu, s prosjekom od 8900 eura.Osobe s invaliditetom imaju pravo na zdravstvenu zaštitu putem nacionalnog sustava zdravstvenog osiguranja, a da za to ne moraju dodatno plaćati.Međutim, oni su morali plaćati u sustav prije invaliditeta.Ozbiljne osobe s invaliditetom imaju pravo na dodatne naknade i posebnu zaštitu zaposlenja.
Djeca s teškoćama u razvoju automatski su osigurana kod roditelja u sustavu zdravstvenog osiguranja bez plaćanja dodatnih troškova.
Štoviše, djeca i učenici s invaliditetom imaju pravo na nekoliko prava, kao što su pristup invalidskim kolicima i prevoditeljica znakovnog jezika u određenim okolnostima.

Potiču se i mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom, budući da tvrtke primaju naknade i porezne olakšice za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Kada je dom osobe s invaliditetom potrebno prilagoditi njihovim specifičnim potrebama, dostupne su bespovratna sredstva u iznosu do 2,557 € po pojedinom projektu.Oni također imaju pravo na stambenu naknadu do 1.500 eura, ovisno o težini invaliditeta;pomoć za taksi tarife kako bi se povećala njihova mobilnost i sudjelovanje u normalnom životu;i besplatan javni prijevoz.

Sve u svemu, njemačka vlada dobro djeluje na poticanje uključivanja osoba s invaliditetom kroz niz financijskih mjera.


Irska

Glavni kriterij za pravo na invalidsku naknadu je da su stvarno državljani i stanovnici Irske i da imaju invaliditet koji se očekuje da traje najmanje godinu dana.Također, trebalo bi ih spriječiti da zadrže posao koji bi inače bio prikladan za njih.
Podnositelji zahtjeva moraju imati svog liječnika sastaviti liječnički izvještaj koji je pregledao jedan od odjela medicinskih procjenitelja.Maksimalna isplata za osobe u dobi od 26 godina i više iznosi 188 eura tjedno za pojedince.Oni s djecom primaju dodatak.

Kada se osoba s invaliditetom vraća na posao, on / ona može zaraditi najviše 350 € tjedno kako bi zadržao / la svoju korist.Međutim, ta osoba mora najprije dobiti dozvolu od odjela prije preuzimanja tog posla.

Italija

U Italiji živi oko 2,6 milijuna osoba s invaliditetom, što je 4,8% stanovništva.Oni sebe opisuju kao nesposobne za samostalno obavljanje svakodnevnih zadataka.Svake godine preračunavaju se invalidske naknade na temelju troškova života i inflacije.U 2015. godini Talijani s invaliditetom u dobi od 18 do 65 godina imaju pravo na 279,75 € mjesečno.Oni također primaju porezne olakšice za kupnju određene robe kao što su specijalna vozila i prilagodbe u kući.

Kada je riječ o zapošljavanju, ljudi u Italiji nisu nužno ohrabreni da rade, a prema akademskoj mreži europskih stručnjaka za osobe s invaliditetom, sredstva koja primaju nisu dovoljna da podrže autonomni život.
Zapanjujuće velik broj odraslih osoba s invaliditetom u opasnosti je od siromaštva u usporedbi sa svojim sposobnim vršnjacima.Statistike pokazuju da je udio odraslih osoba s invaliditetom koji žive u riziku od siromaštva 16,5%, u usporedbi s 6,6% za osobe bez invaliditeta.

Japan(po srednjem tečaju banke po vlastitom izboru)

Osobe s tjelesnim teškoćama ili poteškoćama u učenju, kao i osobe s mentalnim poremećajima, imaju pravo na državnu pomoć.Prema japanskom kabinetu, u ove tri kategorije spada 7,4 milijuna ljudi.Odrasle osobe s teškim tjelesnim i mentalnim invaliditetom s prihodom manjim od 3,4 milijuna jena (ekvivalent od 20.000 funti) imaju pravo na 26.800 ((usporedivo s 153 funte) mjesečno.Građani s invaliditetom također imaju pravo na popuste na javni prijevoz i naknade za telekomunikacije.

Rusija(po srednjem tečaju banke po vlastitom izboru)

Invaliditet je grupiran u tri kategorije u Rusiji.Prva grupa sastoji se od ljudi koji su izgubili svu svoju radnu sposobnost i zahtijevaju stalnu brigu;druga skupina su također osobe koje su izgubile svu svoju radnu sposobnost, ali ne zahtijevaju stalnu skrb, a grupa tri uključuje osobe koje imaju više od 50% smanjenja radne sposobnosti.Plaćanja se kreću od 2.974 rubalja mjesečno u prvoj skupini do 3.170 rubalja u trećoj skupini.Za osobe s trajnim invaliditetom, iznosi su veći, do 10.000 rubalja mjesečno, a viši ako osoba ima uzdržavane članove obitelji.

Međutim, većina osoba s invaliditetom se bori za pogodnosti koje im se pružaju, pogotovo zato što je većina ruskih gradova izuzetno neprijateljski i nedostupna osobama s invaliditetom, sa stepenicama, utabanim pločnicima i nekoliko mjeseci leda i snijega godišnje.Mnogi ljudi s invaliditetom koji bi mogli nadoknaditi svoje plaće radnim plaćama, mnogi kažu da je vrlo teško naći posao zbog diskriminacije na radnom mjestu.Hrvatska

Kod nas se inflacija nije dogodila još od vremena Ive Sanadera i osnovica iznosi 500 kn, nju nisu dirali samo postotak jesu , tako da sad više ne dobivamo 250%, nego 300% osnovice, ako smo osobe s 100% invaliditetom, a inkluzivni dodatak BIT ĆE.

Da malo opravdam Estonce

S populacijom od samo 1,5 milijuna, Estonija nema vrlo veliki proračun za socijalnu skrb ni u apsolutnom ni u relativnom smislu.Međutim, za razliku od mnogih zemalja, veći dio Estonije iz budžeta za socijalnu skrb provodi se on-line, smanjujući troškove.Građani mogu podnijeti zahtjev za sve relevantne pogodnosti jednom, bez popunjavanja puno sličnih obrazaca.

Mi se furamo na slovo E, pa ako želimo npr., objavu za povlašteni prijevoz željeznicom moramo otići na kat u napokon prilagođenu zgradu županije, pa onda u Narodne( neprilagođene) Novine po žutu i zelenu objavu, pa natrag u prilagođenu županiju, pa napokon po kartu. Kod nas s ove strane EU je uvijek doslovno uvijek problem pronaći poslodavce da zapošljavaju OSI, a da nisu u javnom sektoru( bolnice, gradovi županije CZSS, NGO itd,).

; izvori: The Guardian i e- include.

Ocijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Vezane teme: