SB Online
Promjena teme
Prijava
Pretraži SB Online

Sazvana ʼsiromašnaʼ sjednica Gradskog vijeća

SB Online | Sazvana ʼsiromašnaʼ sjednica Gradskog vijeća SB Online | Sazvana ʼsiromašnaʼ sjednica Gradskog vijeća

PRIJE 8 MJESECI
TEKST: Grad Slavonski Brod
FOTO: Arhiv

Prilagodba teksta ▼
KONTRAST
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 38. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. i 12/21.) te članaka 14., 83., 84. i 86. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda"  br. 1/12., 6/13., 4/18., 12/18., 3/20. i 12/21.), sazivam 14. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda za


UTORAK, 14. STUDENOGA 2023. GODINE U 9.00 SATI

Sjednica će se održati u zgradi Gradske uprave u Časničkom paviljonu - Tvrđava Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, Velika vijećnica.

D N E V N I  R E D


Aktualni sat
Kadrovska pitanja
Prijedlog Odluke o razrješenju članice i izboru člana Komisije za odabir studenata Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu:
Brod-plin d.o.o.
Vodovod d.o.o.
Komunalac d.o.o.
Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.
Brod-turist d.o.o.
Posavska Hrvatska d.o.o. i Lasica d.o.o.
Prodaja na privatnim površinama na području grada Slavonskog Broda
Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Hrvoje Sršen iz Blaca za prodaju vlastitih proizvoda na privatnoj površini
Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Robertu Miljanoviću iz Zagreba za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnim površinama (materijal će se dostaviti naknadno)

Izvor:www.slavonski-brod.hrOcijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Vezane teme: