SB Online

Podsjetnik za predlaganje kandidata/kandidatkinje za dodjelu godišnje volonterske nagrade za 2023. godinu

SB Online | Podsjetnik za predlaganje kandidata/kandidatkinje za dodjelu godišnje volonterske nagrade za 2023. godinu SB Online | Podsjetnik za predlaganje kandidata/kandidatkinje za dodjelu godišnje volonterske nagrade za 2023. godinu

PRIJE 3 TJEDNA
TEKST: Grad Slavonski Brod
FOTO: Grad Slavonski Brod

Grad Slavonski Brod na prijedlog Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Slavonskog Broda dodjeljuje godišnju nagradu za volontiranje. Pozivaju se udruge, zaklade, vjerske zajednice, ustanove, institucije i poslovne organizacije s područja Slavonskog Broda da dostave prijedloge za sljedeće kategorije:

1. Nagrada za volonterski angažman pojedinca

Dodjeljuje se pojedincima koji su volonterskim radom doprinijeli djelovanju za opće dobro na način da su:
– doprinijele poboljšanju kvalitete života više osoba, skupina osoba ili općoj dobrobiti;
– doprinijele aktivnom uključivanju više osoba ili skupina u društvena zbivanja;
– doprinijele razvoju humanijeg društva i volonterstva.

Volontera/volonterku mogu predložiti neprofitne organizacije (udruge, zaklade, vjerske zajednice, ustanove ili institucije).

2. Nagrada za primjere dobre prakse uključivanja volontera

Dodjeljuje se neprofitnoj organizaciji (udruge, zaklade, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i područne/regionalne samouprave) koja razvija volonterski program. Organizacija može sama predložiti svoj volonterski program ili biti predložena od strane druge organizacije.

Procjenjivanje prijedloga o kandidatu/kandidatkinji za nagradu za volontiranje provest će se sukladno sljedećim kriterijima:

2.1. kategorija: Nagrada za volonterski angažman pojedinca 

– duljina trajanja i učestalost volontiranja doprinos kandidata/kandidatkinje odnosno vidljivost promjene u životu korisnika i/li zajednice kao rezultat volontiranja predloženog kandidata/kandidatkinje;
– volonterski angažman pojedinca provodio se na području Slavonskog Broda;
– specifičnosti u volonterskom radu predloženog kandidata/kandidatkinje koje ga/ju razlikuju od drugih kandidata/kandidatkinja;
– okolnosti pod kojima se provodio volonterski rad;
– pisana/e preporuka/e;
– prijave koje volonter/volonterka podnese sam za sebe ili netko tko je s njim u srodstvu neće se razmatrati.

2.2. kategorija: Nagrada za primjere dobre prakse uključivanja volontera 

– promocija volonterskog rada u zajednici;
– umrežavanje s organizacijama sličnog ili istog područja djelovanja na lokalnoj odnosno nacionalnoj razini s ciljem promocije volonterstva;
– broj uključenih volontera/volonterki u pojedinim volonterskim aktivnostima;
– inovativnost u uvođenju novih oblika volontiranja ili volonterskih aktivnosti;
– vidljivost promjene u životu korisnika i/li u zajednici;
– pisana/e preporuka/e.

Zainteresirane fizičke i pravne osobe kao predlagatelji mogu poslati samo po jedan prijedlog:

3.1. za volonterski angažman pojedinca – volontere/volonterke,
3.2. za primjere dobre prakse uključivanja volontera – organizatore volontiranja.

Prijavljeni prijedlog kandidata/kandidatkinje ili organizacije mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

1. obrazac za prijavu kandidata/kandidatkinje ili organizacije za nagradu za volontiranje i to ispunjen, potpisan i ovjeren (u slučaju pravne osobe);

2. pisanu suglasnost kandidata/kandidatkinje ili organizacije za sudjelovanje u postupku Javnog poziva;

3. najmanje jednu pisanu preporuku (udruge, zaklade, fundacije, sindikata, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državnog tijela i tijela lokalne i područne/regionalne samouprave);

4. druge materijale koji potvrđuju volonterski rad kandidata/kandidatkinje (fotografije, novinski članci…);

5. životopis kandidata/kandidatkinje za volontere/volonterke (potvrda o volontiranju organizatora volontiranja ili preslika volonterske knjižice)

Prijava kandidata/kandidatkinje mora sadržavati potpunu dokumentaciju. Sve zainteresirane fizičke i pravne osobe moraju podnijeti prijavu na propisanom obrascu i to ispunjenom na pisaćem stroju ili na računalu. Obrasci za prijavu mogu se preuzeti sa službene internetske stranice Grada Slavonskog Broda (www.slavonski-brod.hr) ili u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Vukovarska 1. Rok za podnošenje prijava kandidata/kandidatkinja za godišnju volontersku nagradu je 20. studenoga 2023. godine. Prijava se dostavlja na adresu:

Upravni odjel za društvene djelatnosti, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod 

uz napomenu: „Ne otvaraj – Javni poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu nagrade za volontiranje“.

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu i potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti na telefonski broj 035/217-087 radnim danom od 7 do 15 sati.

Procjenu prijave predloženih kandidata/kandidatkinja obavit će Radna skupina za odabir, a konačnu odluku o dodjeli nagrada za volontiranje donosi Povjerenstvo za osobe s invaliditetom u roku od deset dana po isteku roka za dostavu prijedloga kandidata/kandidatkinja. Nagrađeni kandidati bit će obaviješteni pisanim putem, a rezultati objavljeni na internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda (www.slavonski-brod.hr).

Povjerenstvo neće razmatrati prijavu koja je dostavljena osobno ili poslana poštom nakon roka za podnošenje prijava kandidata/kandidatkinje te onu koja nije potpuna ili sadrži odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s Javnim pozivom i dokumentacijom za prijavu.

Obrazac za prijavu_volonter godine

Obrazac za prijavu_primjer dobre prakse

Izvor:www.slavonski-brod.hrOcijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Vezane teme: