SB Online
Promjena teme
Prijava
Pretraži SB Online

OBJAVLJENI DETALJI: Evo kako umirovljenici mogu do novaca od Grada

PRIJE 2 MJESECA
TEKST: Grad SB

Prijavite se da možete ocijeniti članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prilagodba teksta
KONTRAST
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED
SB Online | OBJAVLJENI DETALJI: Evo kako umirovljenici mogu do novaca od Grada SB Online | OBJAVLJENI DETALJI: Evo kako umirovljenici mogu do novaca od Grada

Kreće isplata mirovina, evo tko će sve dobiti povišicu

PRIJE 2 MJESECA
TEKST: Grad SB

Prilagodba teksta ▼
KONTRAST
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED

Na temelju članka čl. 36. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 5/14, 5/16, 1/18, 6/18, 7/22) i čl. 6. Odluke o dodjeli novčane pomoći umirovljenicima prigodom blagdana Uskrsa 2024. godine, Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda objavljuje:

 

J A V N I P O Z I V

za dodjelu novčane pomoći umirovljenicima, korisnicima zajamčene minimalne naknade starijim od 65. godina i korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe prigodom blagdana Uskrsa 2024. godine

 

Ovim Javnim pozivom, na podnošenje zahtjeva (OBRAZAC 1.) za dodjelu novčane pomoći umirovljenicima prigodom blagdana Uskrsa 2024. godine, pozivaju se svi umirovljenici, s prebivalištem na području Grada Slavonskog Broda čija mirovina i ukupni prihodi umirovljeničkog kućanstva ne prelaze sljedeće iznose:

 

za samca do 280 eura     

za dvočlano kućanstvo do 560 eura

za tročlano kućanstvo do 840 eura

ako kućanstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog se člana uvećava za 80 eura

(podnositelji koji su pravo na novčanu pomoć ostvarili prigodom blagdana Božića 2023. godine ne trebaju podnositi Zahtjev)

 

Korisnici ove mjere pod jednakim uvjetima su umirovljenici, korisnici zajamčene minimalne naknade - nositelji prava stariji od 65 godina i korisnici prava na nacionalnu naknadu za starije osobe s prebivalištem na području Grada Slavonskog Broda.

 

Samcem (samačkim kućanstvom), u smislu ove Odluke, smatra se umirovljenik/ica koja nije u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, odnosno nema užu obitelj i živi sam/sama.

 

Kućanstvom, u smislu ove Odluke, smatra se svaka obiteljska ili druga zajednica umirovljenika podnositelja zahtjeva i: osoba starijih od 65 godina korisnika mirovine, osoba starijih od 65 godina bez osobnih primanja, osoba korisnika starosnih, prijevremenih starosnih, obiteljskih i invalidskih mirovina zbog opće i profesionalne nesposobnosti za rad, osoba korisnika prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, radno nesposobnih osoba kojima je nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrđeno postojanje potpune nesposobnosti za rad, koje zajedno stanuju na istoj adresi i zajedno podmiruju troškove života, bez obzira na srodstvo.

 

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti samo jedan podnositelj unutar zajedničkog kućanstva.

 

Potrebna dokumentacija koja se dostavlja:

 

Za ostvarivanje prava iz članka 3. ove Odluke podnositelj je dužan podnijeti ispunjen Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći u roku određenom javnim pozivom koji će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Slavonskog Broda te uz zahtjev priložiti:

 

Za umirovljenika (podnositelja zahtjeva):

 

Presliku posljednje isplatnice mirovine ili obavijesti o mirovinskim primanjima u RH

Potvrdu banke o visini mirovine u eurima (za korisnike inozemne mirovine)

Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva

Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

Za korisnika zajamčene minimalne naknade (podnositelja zahtjeva):

 

Presliku rješenja i zadnju isplatnicu zajamčene minimalne naknade

Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva

Presliku osobne iskaznice

Za korisnike nacionalne naknade za starije osobe:

 

Presliku rješenja HZMO o priznatom pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe

Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva

Presliku osobne iskaznice

Za članove kućanstva:

 

Umirovljenike - presliku posljednje isplatnice mirovine ili obavijesti o mirovinskim primanjima u RH, potvrdu poslovne banke o visini inozemne mirovine u eurima (za korisnike inozemne mirovine)

Radno nesposobne osobe kojima je nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrđeno postojanje potpune nesposobnosti za rad - nalaz i mišljenje ili pravomoćno rješenje nadležnog područnog Ureda Zavoda za socijalni rad iz kojeg je vidljivo da je osoba bila na vještačenju i da joj je utvrđeno postojanje potpune nesposobnosti za rad

Kućanice - potvrda o prihodu će se ishoditi službeno putem EDIP - evidencije dohodaka i primitaka o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju

presliku osobne iskaznice

Zahtjevi se podnose od 19. veljače 2024. (ponedjeljak) do 8. ožujka 2024. (petak)

 

Zahtjev s potpunom dokumentacijom predaje se:

 

osobno u Pisarnicu Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, ili

preporučeno poštom na adresu: Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Vukovarska 1, s naznakom : „Prijava na Javni poziv za dodjelu novčane pomoći umirovljenicima“ ili

putem elektronskog obrasca dostupnog na web stranici Grada Slavonskog Broda na e-mail adresu: djelatnosti@slavonski-brod.hr

Obrazac zahtjeva sastavni je dio ovog Javnog poziva.

 

Nepotpuni zahtjevi ili zahtjevi zaprimljeni izvan roka neće se razmatrati i bit će odbijeni.

 

Osobe, koje su pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvarili prigodom blagdana Božića 2023. godine, ne trebaju ponovno podnositi Zahtjev, a pomoć će im biti uplaćena na IBAN računa koji je dostavljen u Zahtjevu za božićnicu.

 

Podnositeljima koji ispunjavaju uvjete, jednokratna novčana pomoć isplatit će se na IBAN računa koji su priložili Zahtjevu, a ukoliko nemaju račun, pomoć će im biti dostavljena poštanskom uputnicom.Ocijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.