SB Online
Promjena teme
Prijava
Pretraži SB Online

Na redu je 16. sjednica Gradskog vijeća

SB Online | Na redu je 16. sjednica Gradskog vijeća SB Online | Na redu je 16. sjednica Gradskog vijeća

PRIJE 5 MJESECI
TEKST: Grad Slavonski Brod
FOTO: Arhiv

Prilagodba teksta ▼
KONTRAST
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 38. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. i 12/21.) te članaka 14., 83., 84. i 86. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda"  br. 1/12., 6/13., 4/18., 12/18., 3/20., 12/21. i 14/23.), sazivam 16. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda za


ČETVRTAK, 15. VELJAČE 2024. GODINE U 9.00 SATI

 

Sjednica će se održati u zgradi Gradske uprave u Časničkom paviljonu - Tvrđava Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, Velikoj vijećnici.

Zapisnik o radu 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda održane 11. prosinca 2023. godine
Za sjednicu se predlaže sljedeći


D N E V N I   R E D

 

Aktualni sat

Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu

Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2024. godinu

Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Slavonskog Broda u 2024. godini

Prijedlog Upisnog područja osnovnih škola Grada Slavonskog Broda

Prethodne suglasnosti na izmjene statuta osnovnih škola kojima je osnivač Grad Slavonski Brod (materijal će se dostaviti naknadno)

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Slavonskog Broda (izmjene u odnosu na Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja)

Urbano područje Slavonski Brod

Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja Urbanog područja Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje Sporazuma o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog

teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija

Prijedlog Odluke o donošenju Strategije zelene urbane obnove Slavonskog Broda za razdoblje 2022.-2032

.
Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Slavonskog Broda za razdoblje od 2024. do 2030.

Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava pomoći za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima nužnim za život nastale uslijed jakog olujnog nevremena od 19. i 21. srpnja 2023. godine

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspolaganje nekretninom oznake k.č.br.4865/7 k.o. Slavonski Brod zasnivanjem prava građenja u svrhu izgradnje građevine infrastrukturne namjene-pretovarne stanice

Prodaja na privatnim površinama na području grada Slavonskog Broda

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Ivanka Lamešić Lovrić iz Slavonskog Broda za prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo na privatnoj površini

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Terezija Majetić iz Bartolovaca za prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo na privatnoj površini

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Mariju Majetiću, Obrt MBL iz Slavonskog Broda za prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo na privatnoj površiniOcijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Vezane teme: