SB Online

Na redu je 12. sjednica Gradskog vijeća

SB Online | Na redu je 12. sjednica Gradskog vijeća SB Online | Na redu je 12. sjednica Gradskog vijeća

PRIJE 3 MJESECA
GRAD SLAVONSKI BROD
PRIKAZA: 953

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 38. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. i 12/21.) te članaka 14., 83., 84. i 86. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 1/12., 6/13., 4/18., 12/18., 3/20. i 12/21.), sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda za


ČETVRTAK, 6. SRPNJA 2023. GODINE U 9.00 SATI


Sjednica će se održati u zgradi Gradske uprave u Časničkom paviljonu - Tvrđava Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, Velika vijećnica.

Zapisnik o radu 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda održane 20. travnja 2023. godine

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

Aktualni sat
a) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu
b) Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskih rezultata Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2022. godinu
Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Slavonskog Broda
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspolaganje nekretninom oznake k.č.br. 4865/7 o. Slavonski Brod
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Milan Amruš" Slavonski Brod
Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Slavonskog Broda - dječji vrtići u vlasništvu Grada Slavonskog Broda
Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Slavonskog Broda
Prijedlog Odluke o Stipendiji Grada Slavonskog Broda za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
a) Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za Grada Slavonski Brod
b) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Slavonskog Broda
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju plaće i naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

Izvor:www.slavonski-brod.hr


Ocijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Vezane teme: