SB Online
Promjena teme
Prijava
Pretraži SB Online

Cjelodnevna nastava, novi predmeti, velike promjene. Ovako bi sve to trebalo izgledati

SB Online | Cjelodnevna nastava, novi predmeti, velike promjene. Ovako bi sve to trebalo izgledati SB Online | Cjelodnevna nastava, novi predmeti, velike promjene. Ovako bi sve to trebalo izgledati

PRIJE 10 MJESECI
TEKST: index.hr/index.hr

Prilagodba teksta ▼
KONTRAST
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED

Učenici u školama koje će ući u eksperiment cjelodnevne škole umjesto Prirode i društva slušat će Prirodoslovlje dvaput tjedno do šestog razreda te Društvo i zajednicu jedanput tjedno do četvrtog razreda, stoji u nacrtu kurikuluma koji je resorno Ministarstvo uputilo u e-savjetovanje.

Naime, Priroda i društvo podijelit će sena ta dva nova multidisciplinarna predmeta,a uz njih će učenici u eksperimentalnim školamaod jeseni, kada kreće taj projekt, slušati još nekoliko novih predmeta -Svijet i ja,Informacijske i digitalne kompetencijete Praktične vještine.

Obilježja reljefa i voda zavičaja, tradicijske regije i županije te prirodnogeografskih regija Hrvatske, ali i životni uvjeti, međudjelovanja živih bića i životnih uvjeta, poremećaji ravnoteže u prirodi, zaštita prirode i prirodne baštine kao i prirodni ciklusi temelj su poučavanja nastavnih predmeta Prirodoslovlje i Društvo i zajednica, stoji u nacrtu kurikulumaPrirodoslovlje.

Prirodoslovlje 70 sati godišnje Predmet Prirodoslovlje,koji integrira spoznaje biologije, fizike, kemije i fizičke geografije,izvodit će se ukupno 70 sati godišnje.

Svrha učenja tog nastavnog predmetaje, kako je istaknuto, razumijevanje svijeta u kojem živimo, važnosti raznolikosti koje ga čine održivom cjelinom, obrazaca koji omogućavaju životne procese i nužnosti energije za funkcioniranje svih procesa na Zemlji.

Kurikulum Prirodoslovljaorganiziran je u tri makrokoncepta (područja) koji su međusobno prožimaju i nadopunjuju: Organiziranost prirode, Procesi i međudjelovanja te Energija.

U makrokonceptu Organiziranost prirode objašnjava se ustrojstvo prirode kako bi učenici razumjeli da u svim njenim dijelovima postoji sklad i red, ističe se u nacrtu.

Osnovne zakonitosti prirode moguće je objasniti samo uz proučavanje prirodnih pojava i procesa koje povezuju neživu i živu prirodu, a koji se objašnjavaju kao dio makrokoncepta Procesi i međudjelovanja.

Sve u prirodi pokreće energija, koja uvjetuje i njenu organiziranost, pa se spoznaje iz makrokoncepta Energija povezuju s procesima i međudjelovanjima koji se odvijaju unutar ustrojstvenih razina i među njima.

Društvo i zajednica 35 sati godišnje Za predmetDruštvo i zajednica predviđeno je, prema nacrtu kurikuluma koji je u savjetovanju do 23. svibnja, ukupno 35 sati godišnje. Predmetnim kurikulumom obuhvaćena su tri ključna koncepta: Društvo i zajednica u prostoru, Društvo i zajednica u vremenu te Pojedinac u društvu i zajednici.

Koncept Društvo i zajednica u prostoru pridonosi, kako je navedeno u nacrtu kurikuluma,razvoju prostornoga mišljenja, a time i stjecanju temeljnih kompetencija potrebnih za život i snalaženje u prostoru te za organizaciju prostora.

Konceptom Društvo i zajednica u vremenu učenik stječe kompetencije važne za snalaženje u vremenu i organizaciju određenih vremenskih intervala te za razumijevanje društvenih događanja u prošlosti i sadašnjosti.

Treći koncept Pojedinac u društvu i zajednici usmjeren je prije svega na razumijevanje uloge pojedinca u društvu i zajednici, njihove međuovisnosti i međusobnih utjecaja.

Izvor:www.index.hr


Ocijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Vezane teme: