SB Online
Promjena teme
Prijava
Pretraži SB Online

17. sjednica Gradskog vijeća. Pogledajte tko je počasni građanin/ka Slavonskog Broda

SB Online | 17. sjednica Gradskog vijeća. Pogledajte tko je počasni građanin/ka Slavonskog Broda SB Online | 17. sjednica Gradskog vijeća. Pogledajte tko je počasni građanin/ka Slavonskog Broda

PRIJE 2 MJESECA
TEKST: Grad Slavonski Brod
FOTO: Arhiv

Prilagodba teksta ▼
KONTRAST
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 38. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. i 12/21.) te članaka 14., 83., 84. i 86. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda"  br. 1/12., 6/13., 4/18., 12/18., 3/20., 12/21. i 14/23.), sazivam 17. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda za


11. TRAVNJA 2024. GODINE U 9.00 SATISjednica će se održati u zgradi Gradske uprave u Časničkom paviljonu - Tvrđava Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, Velika vijećnica.

Zapisnik o radu 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda održane 15. veljače 2024. godine
Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

Aktualni sat Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Slavonskog Broda u 2023. godini Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanova u vlasništvu grada Slavonskog Broda za 2023. godinu Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić Dječji vrtić Potjeh Gradska knjižnica Slavonski Brod Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda Ustanova za gospodarenje športskim objektima Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 2023. godini Izvješće o izvršenju Programa rada Turističke zajednice područja "Slavonski Brod - Posavina" u 2023. godini Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 2023. godine Izvješće o ostvarenom Programu javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2023. godinu Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Slavonskog Broda za 2023. godinu Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Grad Slavonski Brod Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Slavonskog Broda Suglasnost na odluke Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu ekonomske cijene sata drugog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini, odnosno drugog programa na srednjoškolskoj razini za školsku godinu 2024./2025. Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Glazbene škole Slavonski Brod za školsku godinu 2024./2025. Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda u 2024. godini Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenje zaštite od požara na području grada Slavonskog Broda za 2024. godinu Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za kupanje i trajanje kupališne sezone na gradskom kupalištu Poloj u 2024. godini Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela grada Slavonskog Broda Prodaja na privatnim površinama na području grada Slavonskog Broda Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Editi Ališahović iz Slavonskog Broda, vl. obrta za ugostiteljstvo MERLIN za prodaju robe iz kioska izvan tržnice na malo na privatnoj površini Izvor:www.slavonski-brod.hr


Ocijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Vezane teme: