SB Online
Promjena teme
Prijava
Pretraži SB Online

(Ne)namjerni marifetluci gradonačelnika Duspare u provedbi javne nabave: Niz propusta radi pogodovanja!!!???

PRIJE 2 TJEDNA
TEKST: D. Krstanović

Prijavite se da možete ocijeniti članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prilagodba teksta
KONTRAST
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED
SB Online | (Ne)namjerni marifetluci gradonačelnika Duspare u provedbi javne nabave: Niz propusta radi pogodovanja!!!??? SB Online | (Ne)namjerni marifetluci gradonačelnika Duspare u provedbi javne nabave: Niz propusta radi pogodovanja!!!???

PRIJE 2 TJEDNA
TEKST: D. Krstanović

Prilagodba teksta ▼
KONTRAST
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED

O tome kako se provodi javna nabava u Gradu Slavonskom Brodu Državna revizija je rekla svoje. Sve je jasno vidljivo i evidentno u Izvješću o financijskoj reviziji za 2022. godinu u kojem se navodi niz (ne)namjernih propusta koji itekako „nekome“ mogu ići u korist odnosno „netko“ na taj način može ostvariti znatnu imovinsku ne pripadajuću korist. Sve bi to trebale nadležne institucije utvrditi, a na temelju onoga na što je Državna revizija jasno navela.
-Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, koji se vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, ustrojen je u siječnju 2018. Podaci u Registar ugovora ne unose se pravodobno. Registar ugovora ažuriran je tijekom obavljanja revizije (od srpnja do listopada 2023.) s 24 predmeta nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn za postupke jednostavne nabave provedene tijekom 2022. (od veljače do prosinca 2022.) u ukupno ugovorenoj vrijednosti od 3.159.108,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. Osim navedenog naknadnog ažuriranja izvršenja ugovora, Registar ugovora ne sadrži podatke o datumu izvršenja ugovora i ukupno isplaćenom iznosu ugovaratelju s porezom na dodanu vrijednost za dio predmeta javne i jednostavne nabave za koje su postupci nabave provedeni tijekom 2022. i prethodnih godina. Odredbom članka 28. Zakona o javnoj nabavi, propisano je, između ostalog, da se u registru ugovora navode svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn. Prema odredbi članka 5. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, između ostalog, sadrži podatke o datumu kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je ugovor raskinut prije isteka roka na koji je zaključen te ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s porezom na dodanu vrijednost na temelju zaključenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma. Odredbama članka 6. navedenog Pravilnika, propisano je da je naručitelj obvezan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma, da je naručitelj obvezan ažurirati registar ugovora prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci te u slučaju jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine. U siječnju 2023. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 114/22), u dijelu u kojem se iznosi u kunama zamjenjuju eurima. Evidencija provedenih postupaka jednostavne nabave u 2022. (za izdane narudžbenice i zaključene ugovore) nije ustrojena – navodi se između ostalog u Izvješću o financijskoj reviziji za 2022. godinu i dalje nastavlja….
-Grad ne vodi evidenciju izvršenja ugovora o nabavi iz koje bi bili vidljivi podaci o ugovorenim vrijednostima predmeta nabave, obračunanim iznosima po ispostavljenim računima i drugim podacima u vezi s izvršenjem ugovora, u cilju uspostave učinkovitog sustava kontrole postupaka nabave. Zbog navedenog je otežano praćenje realizacije provedenih postupaka nabave. Iako ustrojavanje spomenute evidencije nije propisano Zakonom o javnoj nabavi, navedeno je potrebno zbog praćenja ostvarenja plana nabave te obveze iskazivanja podataka o vrijednosti javne i jednostavne nabave u statističkom izvješću o javnoj nabavi i registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, obračunanim iznosima po ispostavljenim računima dobavljača i drugih podataka u vezi s izvršenjem ugovora.
Što se zapravo sve "skriva" u Izvješću Državne revizije teško je za reći. Ostaje za vidjeti hoće li netko od nadležnih reagirati i „dublje zaviriti“ u način Dusparinih provedbi javnih nabava.Ocijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.