Raspisan natječaj za najam stana za mlade obitelji u Ulici Vida Došena

FOTO: Grad SB

2.2.2023. | 16:59 | Grad Sl. Brod
IZVOR: Grad Slavonski Brod
Pregleda: 743

Grad Slavonski Brod danas je raspisao Natječaj za davanje u najam nekretnine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda mladim obiteljima u bračnoj i izvanbračnoj zajednici te samohranim roditeljima (do 45 godina) uz mogućnost otkupa. Riječ je, naime, o dvosobnom stanu u prizemlju zgrade ukupne površine 51,79 m2 na adresi Ulica Vida Došena 110.

Utvrđena početna visina mjesečne najamnine iznosi 212,36 EUR, a dok početna kupoprodajna otkupna cijena stana iznosi 58.530,76 EUR. Ponuditelj na natječaju može biti bračna zajednica, izvanbračna zajednica te samohrani roditelj. Ponuda najamnine smatrat će se i ponudom za otkup stana (koji neće biti obavezan), a ponuđeni iznos otkupne cijene računat će se na način da se početna otkupna cijena za nekretninu uvećava proporcionalno uvećanju ponuđene najamnine u odnosu na početnu visinu najamnine.

Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati sljedeće podatke i dokumentaciju:


presliku osobne iskaznice
izjavu o zvanju (stručna sprema) za oba bračna i izvanbračna druga, sa dokazima o stručnoj spremi i dokaz o zaposlenju (izjava poslodavca i sl.)
izjavu o visini i opterećenosti plaće, s tim da visina plaće po pojedinom članu domaćinstva ne smije biti manja od iznosa jedne i pol ponuđene mjesečne najamnine, s potvrdom poslodavca o visini plaće
OIB;
e-mail;
broj telefona ili mobitela;
Oznaku stana za koji se podnosi ponuda s točnom adresom, k.č.br. i opisom stana iz tablice
Dokaz o prijavljenom prebivalištu odnosno boravištu na području grada;
Rodni list ne stariji od 6 mjeseca (preslika)
Rodni list za djecu, ne stariji od 6 mjeseca (preslika)
Dokaz o postojanju bračne zajednice za bračne drugove, za izvanbračnu zajednicu Izjavu ponuditelja danu pred javnim bilježnikom, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, da žive u izvanbračnoj zajednici, a za samohrane roditelje dokumentacija kojom se dokazuje status samohranog roditelja.
Izjavu ponuditelja danu pred javnim bilježnikom, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, kako ponuditelji niti njegovi članovi domaćinstva nemaju u vlasništvu odnosno suvlasništvu nekretninu na području Republike Hrvatske, kojom se u potpunosti rješava njihovo stambeno pitanje
potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema Gradu,
potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema državnom proračunu.
Dokaz o uplaćenoj jamčevini;
Broj računa na koji će se vratiti uplaćena jamčevina u slučaju neprihvaćanja ponude
Upravnu pristojbu u državnim biljezima u vrijednosti od 2,65 EUR.
Pisane ponude dostavljaju se poštom preporučeno u omotnici s naznakom:

Grad Slavonski Brod

Vukovarska 1

35000 Slavonski Brod

s naznakom

„Natječaj za davanje u najam nekretnina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda mladim obiteljima u bračnoj i izvanbračnoj zajednici te samohranim roditeljima (do 45 godina) uz mogućnost otkupa“

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objave natječaja u tisku, odnosno do 17. veljače 2023. godine.

Sve obavijesti o stanu koji je predmet natječaja, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, Vukovarska 1, na broj telefona 035/217-039, s tim da zainteresirani ponuditelj može pogledati stan.


Samo registrirani članovi mogu ocjenjivati i komentirati članke. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje. Ako jeste registrirani, prijavite se ovdje.

ANKETA
Trebaju li maturanti održati tradicionalnu norijadu i ove godine?
Kliknite na opciju za koju želite glasati.
Oglašavajte se na SB Online portalu jer:
više od 130.000 korisnika mjesečno
više od 500.000 otvaranja stranica svakog mjeseca
Pročitaj više

IMPRESSUMUVJETI KORIŠTENJAPRAVILA PRIVATNOSTI